FAQ

Kto a za čo môže byť nominovaný?

Tento rok chceme oceniť úradníkov, úradníčky alebo úradnícke tímy, ktoré počas pandémie výraznou mierou prispeli k akcieschopnosti a prívetivosti štátu či samospráv. Nech už zjednodušili procesy, zmodernizovali postupy alebo prišli s úplne novými nápadmi, ktoré zvýšili alebo zrýchlili kvalitu verejných služieb v kritickom čase.

Kto môže nominovať?

Ktokoľvek, kto nám vie poskytnúť aspoň základné informácie o výnimočnej aktivite konkrétnych úradníkov a poskytnúť nám kontakt na seba.

Môžem niekoho nominovať, aj keď nie som členom tímu, ktorý navrhujem oceniť?

Môžete, ale aj nemusíte byť členom tímu, ktorý nominujete. Budeme však vďační, ak v nominácii uvediete údaje, vďaka ktorým sa budeme vedieť s tímom skontaktovať.

Ako môžem nominovať?

Cez registračný formulár na podstránke tohto webu Nominuj. Jeho vyplnenie netrvá viac ako 5 minút. Pýtame sa na základné informácie o nominovaných a kontakty, vďaka ktorým sa môžeme dozvedieť viac. Pamätajte: čím viac konkrétnejších informácií nám o nomináciách poskytnete, tým jednoduchšie budeme vedieť posúdiť, či a ako napĺňajú kritéria ocenenia.

Kto bude vyberať ocenených?

Do finálneho hodnotenia posunieme tie nominácie, ktoré splnia vyššie uvedený rámec a formálne kritériá ocenenia. Následne ich ohodnotí a ocenených na základe vopred stanovených kritérií vyberie odborná porota.

V akých kategóriách budú projekty hodnotené?

Zbierame nominácie na výnimočných úradníkov ústrednej štátnej správy, miestnej štátnej správy aj samosprávy. Tento rok však nebudeme ocenených deliť podľa kategórii.

Aké sú kritériá hodnotenia?

Porota bude pri hodnotení sledovať, či tá-ktorá aktivita alebo projekt v tohtoročnom rámci ocenenia (výnimoční úradníci v čase pandémie) 1. dostatočne myslí na občana – používateľa služby; 2. prináša konkrétne výsledky; 3. prináša inováciu alebo reaguje na zmeny; 4. vznikol na na princípe otvorenosti a spolupráce. Podrobný opis týchto kritérií nájdete tu.

Môžem projekt nominovať, aj keď k niektorému z kritérií nijakým spôsobom neprispieva?

Určite áno. Úradnícka práca má svoje špecifiká. Ak niektorá aktivita neprispieva k nejakému z kritérií, neznamená to hneď, že nie je ocenenia hodná. Porotu môžu zaujať v iných ohľadoch.

Zriaďovateľ a organizátor

sgi

Spoluorganizátor

KUDV4

Partneri ocenenia

Prezidentka SR
urad-vlady-sr
zek-sr
download (2)
Websupport
Kompot