FAQ

Čo môže byť nominované?

Nominovaný môže byť projekt, ktorý bol ukončený (dosiahol svoj cieľ) alebo významne prispel k verejnému záujmu (preukázateľne dosiahol zásadný posun) v čase od 1. januára 2018 do 15. apríla 2019.

Kto môže byť nominovaný?

Nominovaný môže byť celý úrad, jeho časť, ktorá je organizovaná a má vlastné vedenie, alebo skupina úradníkov, ktorí sa na počine podieľali v oficiálnej kapacite (teda tiež medziodborová alebo medzirezortná skupina).

Kto môže nominovať?

Ktokoľvek, musí však poskytnúť na seba kontakt a uviesť kontakt na úradníkov/úradníčky, ktorí sú za projekt zodpovední.

Je možnosť nominovať podmienená účasťou v projektovom tíme?

Nemusíte byť členom alebo členkou tímu, ktorý nominujete. Budeme však potrebovať, aby ste v nominácii uviedli údaje, prostredníctvom ktorých sa budeme vedieť s tímom skontaktovať.

Ako môžem nominovať?

Na nominovanie, prosím, využite registračný formulár, na ktorý odkazuje podstránka Nominuj. Jeho súčasťou je uvedenie základných informácií o projekte (názov, zodpovedný tím, časové obdobie, v ktorom bol realizovaný), opis prínosu projektu v rámci kritérií, na základe ktorých bude porota vyberať víťaza a kontaktné údaje na Vás (postačuje, ak ste súčasťou daného tímu), prípadne na osobu z projektového tímu (ak nie ste jeho súčasťou). Nominačný formulár si môžete predvyplniť v tomto dokumente.

V akých kategóriách budú projekty hodnotené?

V hodnotení budeme kvôli odlišnej povahe ich činnosti rozlišovať medzi ústrednou štátnou správou, miestnou štátnou správou a samosprávou.

Aké sú kritériá hodnotenia?

Projekty budú posudzované na základe 4 kritérií – 1. Orientácia na občana – používateľa služby, 2. Orientácia na výsledky, 3. Inovatívnosť a schopnosť reagovať na vývoj a 4. Otvorenosť a spolupráca. Ich opis si môžete pred začatím vypĺňania formulára prečítať tu.

Ako musím opísať súlad projektu s kritériami?

Potrebujeme z opisu pochopiť merateľný spôsob, ktorým projekt prispieva k napĺňaniu sledovaných kritérií. Každý projekt je unikátny a detaily sa budú líšiť prípad od prípadu. Konkrétny prínos v rámci každého kritéria preto môžete pokojne opísať vlastnými slovami, ako pomôcku však ku každému kritériu ponúkame v dokumente na predvyplnenie aj v samotnom formulári ilustračné otázky, ktoré sa môžete snažiť v opise zodpovedať.

Môžem projekt nominovať, aj keď k niektorému z kritérií nijakým spôsobom neprispieva?

Určite áno. Úradnícka práca má svoje špecifiká, a preto je možné, že niektorého zo sledovaných aspektov sa konkrétny projekt nebude dotýkať. To však neznamená, že nemôže uspieť na základe prínosu v iných ohľadoch.

Kto bude vyberať víťazov?

V prvom kole vytriedime tie prihlášky, ktoré spĺňajú formálne náležitosti. Následne ich bude na základe stanovených kritérií hodnotiť naša odborná porota.

Kedy sa dozvieme, ktoré projekty budú ocenené?

Vyhlásenie víťazov súťaže je plánované na jeseň 2019.

Zriaďovateľ a organizátor

sgi

Spoluorganizátor

KUDV4

Partneri ocenenia

urad-vlady-sr
Rada pre štátnu službu
zek-sr
AmCham
dutch_embassy
logo_web-1
download (1)
download (2)
Embassy-Seal
Združenie domových samospráv