FAQ

Kto a za čo môže byť nominovaný?

Nominovaný môže byť projekt, ktorý bol ukončený (dosiahol svoj cieľ) alebo významne prispel k verejnému záujmu (preukázateľne dosiahol zásadný posun) v čase od 1. septembra 2020 do 15. októbra 2021.

Kto môže nominovať?

Ktokoľvek, kto nám vie poskytnúť aspoň základné informácie o výnimočnej aktivite konkrétnych úradníkov a poskytnúť nám kontakt na seba.

Môžem niekoho nominovať, aj keď nie som členom tímu, ktorý navrhujem oceniť?

Môžete, ale aj nemusíte byť členom tímu, ktorý nominujete. Budeme však vďační, ak v nominácii uvediete údaje, vďaka ktorým sa budeme vedieť s tímom skontaktovať.

Ako môžem nominovať?

Cez registračný formulár na podstránke tohto webu Nominuj. Jeho vyplnenie netrvá viac ako 5 minút. Pýtame sa na základné informácie o nominovaných a kontakty, vďaka ktorým sa môžeme dozvedieť viac. Pamätajte: čím viac konkrétnejších informácií nám o nomináciách poskytnete, tým jednoduchšie budeme vedieť posúdiť, či a ako napĺňajú kritéria ocenenia.

Kto bude vyberať ocenených?

Do finálneho hodnotenia posunieme tie nominácie, ktoré splnia vyššie uvedený rámec a formálne kritériá ocenenia. Následne ich ohodnotí a ocenených na základe vopred stanovených kritérií vyberie odborná porota.

V akých kategóriách budú projekty hodnotené?

Zbierame nominácie na výnimočných úradníkov v oblastiach analýz, služieb, komunikácie, digitalizácie a kontroly. Tento rok však nebudeme ocenených deliť podľa kategórii.

Aké sú kritériá hodnotenia?

Porota bude pri hodnotení sledovať, či tá-ktorá aktivita alebo projekt v tohtoročnom rámci ocenenia (výnimoční úradníci v čase pandémie) 1. dostatočne myslí na občana – používateľa služby; 2. prináša konkrétne výsledky; 3. prináša inováciu alebo reaguje na zmeny; 4. vznikol na na princípe otvorenosti a spolupráce. Podrobný opis týchto kritérií nájdete tu.

Môžem projekt nominovať, aj keď k niektorému z kritérií nijakým spôsobom neprispieva?

Určite áno. Úradnícka práca má svoje špecifiká. Ak niektorá aktivita neprispieva k nejakému z kritérií, neznamená to hneď, že nie je ocenenia hodná. Porotu môžu zaujať v iných ohľadoch.

Zriaďovateľ a organizátor

sgi

Spoluorganizátor

KUDV4

Partneri ocenenia

Prezidentka SR
zek-sr
logo_web-1
dutch_embassy
Websupport
intro-image
800px-Aktuality_logo
nadacia
Soupa_logo
styri kopce