Úradnícky čin roka

Ocenenie

Cieľom ocenenia Úradnícky čin roka je zviditeľniť iniciatívnosť, šikovnosť a moderné prístupy našich úradníkov a úradníčok.

Každoročne takto oceňujeme tímy a kolektívy, ktoré významným spôsobom prispievajú k zvýšeniu kvality verejných služieb, zlepšovaniu života ľudí na Slovensku a napĺňaniu verejného záujmu.

Naším zámerom je oceniť inovatívne prístupy na úradoch, ktoré si zaslúžia pozornosť a mohli by byť vzorom. Chceme tým práve teraz povzbudiť aktívnych úradníkov a úradníčky a ukázať verejnosti, aká dôležitá je kvalita ich práce.

Ako oceňujeme

Chceme ukázať a odmeniť úradnícke činy, ktoré:

1. Myslia na používateľov verejných služieb, ich komfort a záujmy

Úrady a úradníci by mali v prvom rade pomáhať občanom. Verejné služby majú byť užitočné, jednoduché a šité na potreby ich užívateľov.

Ukážte, že o svojej práci rozmýšľate očami občana – klienta. Nech už s ním máte priamy kontakt, alebo na neho myslíte pri tvorbe analýz, zákonov či iných opatrení.

2. Dosahujú výsledky

Najväčší prínos majú pre občanov hmatateľné výsledky. Je preto dôležité dávať si konkrétne ciele. Môže to byť vyššia kvalita životného prostredia, rýchlejšie vybavenie pozemkových úprav či lepšia dostupnosť sociálnych služieb. Zmyslom je napĺňať verejný záujem čo najúčinnejšie.

Ukážte výsledky vašej práce, ich udržateľnosť a/alebo užitočnosť. Ukážte, že investované peniaze boli použité zmysluplne. Hľadáme riešenia, ktoré sa oplatia.

3. Vznikli a fungujú na princípoch otvorenosti a spolupráce

Svet sa rýchlo mení, stáva sa komplikovanejší a prepojenejší. V takomto prostredí je kľúčová spolupráca – úradníkov, firiem, odborníkov aj širšej verejnosti. Väčším zapojením občanov, firiem, škôl či tretieho sektora štát zvyšuje svoju dôveryhodnosť a získava nové znalosti. Lepšia spolupráca úradníkov navzájom zasa uľahčuje riešenie zložitých problémov, akými sú dôsledky klimatických zmien, zvyšovanie životnej úrovne či boj so sociálnym vylúčením.

Ukážte, ako pri svojej práci napĺňate ducha spolupráce a prispievate k praktickejším a účinnejším riešeniam. Ukážte, ako svojou otvorenosťou pomáhate pestovať pozitívny vzťah občanov k štátu a jeho úradom.

4. Reagujú na vývoj v spoločnosti a vo svete, sú inovatívne a moderné

Technologické a spoločenské zmeny kladú na prácu úradníkov čoraz väčšie nároky. Verejnosť ich však často vníma ako tých, ktorí sa o zmenách a trendoch dozvedajú medzi poslednými.

Ukážte, že úradníci vedia na moderné problémy reagovať modernými riešeniami. Že dokážu pri riešeniach zapájať nové technológie, alebo podľa potreby modernizovať staré postupy.

Porota

Michaela Benedigová, Managing Director & Partner v Seesame

Veronika Prachárová, riaditeľka Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)

Emília Sičáková-Beblavá, profesorka na Ústave verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského

Katarína Staroňová, docentka na Ústave verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského

 

Porota

Peter Bárdy

šéfredaktor Aktuality.sk

Veronika Jursová Prachárová

riaditeľka Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)

Eva Hejzlarová

Výskumníčka na Katedre verejnej a sociálnej politiky FSV, Karlova univerzita

Mária Kadrliaková

politická tajomníčka, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Katarína Staroňová

docentka na Ústave verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského

Andrej Svorenčík

Ekonóm a historik na University of Pennsylvania, zakladateľ Inštitútu kultúrnej politiky

Vladimír Špánik

Zakladajúci člen Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS)

Štatút

Základné náležitosti ocenenia sú formálne spísané v štatúte, ktorý nájdete TU.

 

Zriaďovateľ a organizátor

sgi

Spoluorganizátor

KUDV4

Partneri ocenenia

Prezidentka SR
zek-sr
logo_web-1
dutch_embassy
Websupport
intro-image
800px-Aktuality_logo
nadacia
Soupa_logo
styri kopce