Úradnícky čin roka

Ocenenie

Cieľom ocenenia Úradnícky čin roka je zviditeľniť iniciatívnosť, šikovnosť a moderné prístupy našich úradníkov.

Chceme oceniť tímy a kolektívy, ktoré významným spôsobom prispievajú k zvýšeniu kvality verejných služieb, zlepšovaniu života ľudí na Slovensku a napĺňaniu verejného záujmu.

Slovensko má dlhodobo problém s kvalitou verejnej správy. Opakovane to konštatujú stanoviská Rady EÚ, OECD či Európskej komisie. Dôsledky cítime všetci – v bežnom živote či v podnikaní.

Kvalita legislatívy, verejných služieb a politík významne závisí od úradníčok a úradníkov. Od ich ochoty, schopností a príležitostí prinášať užitočné riešenia.

Naším zámerom je oceniť inovatívne prístupy na úradoch, ktoré si zaslúžia pozornosť a mohli by byť vzorom. Chceme tým povzbudiť aktívnych úradníkov a ukázať verejnosti, aká dôležitá je kvalita ich práce.

Ako oceňujeme

Projekty alebo iniciatívy rozdelíme
podľa štyroch kategórií:

  1. Ústredná štátna správa
  2. Miestna štátna správa
  3. Samospráva
  4. Ostatné

Chceme ukázať a odmeniť úradnícke činy, ktoré:

1. Myslia na používateľov verejných služieb, ich komfort a záujmy

Úrady a úradníci by mali v prvom rade pomáhať občanom. Verejné služby majú byť užitočné, jednoduché a šité na potreby ich užívateľov.

Ukážte, že o svojej práci rozmýšľate očami občana – klienta. Nech už s ním máte priamy kontakt, alebo na neho myslíte pri tvorbe analýz, zákonov či iných opatrení.

2. Dosahujú výsledky

Najväčší prínos majú pre občanov hmatateľné výsledky. Je preto dôležité dávať si konkrétne ciele. Môže to byť vyššia kvalita životného prostredia, rýchlejšie vybavenie pozemkových úprav či lepšia dostupnosť sociálnych služieb. Zmyslom je napĺňať verejný záujem čo najúčinnejšie.

Ukážte výsledky vašej práce, ich udržateľnosť a/alebo užitočnosť. Ukážte, že investované peniaze boli použité zmysluplne. Hľadáme riešenia, ktoré sa oplatia.

3. Vznikli a fungujú na princípoch otvorenosti a spolupráce

Svet sa rýchlo mení, stáva sa komplikovanejší a prepojenejší. V takomto prostredí je kľúčová spolupráca – úradníkov, firiem, odborníkov aj širšej verejnosti. Väčším zapojením občanov, firiem, škôl či tretieho sektora štát zvyšuje svoju dôveryhodnosť a získava nové znalosti. Lepšia spolupráca úradníkov navzájom zasa uľahčuje riešenie zložitých problémov, akými sú dôsledky klimatických zmien, zvyšovanie životnej úrovne či boj so sociálnym vylúčením.

Ukážte, ako pri svojej práci napĺňate ducha spolupráce a prispievate k praktickejším a účinnejším riešeniam. Ukážte, ako svojou otvorenosťou pomáhate pestovať pozitívny vzťah občanov k štátu a jeho úradom.

4. Reagujú na vývoj v spoločnosti a vo svete, sú inovatívne a moderné

Technologické a spoločenské zmeny kladú na prácu úradníkov čoraz väčšie nároky. Verejnosť ich však často vníma ako tých, ktorí sa o zmenách a trendoch dozvedajú medzi poslednými.

Ukážte, že úradníci vedia na moderné problémy reagovať modernými riešeniami. Že dokážu pri riešeniach zapájať nové technológie, alebo podľa potreby modernizovať staré postupy.

Porota

Michaela Benedigová, Managing Director & Partner v Seesame

Peter Goliaš, riaditeľ INEKO

Peter Kulich, senior expert IT združenia Slovensko.Digital

Veronika Prachárová, riaditeľka Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)

Emília Sičáková-Beblavá, profesorka na Ústave verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského

Katarína Staroňová, docentka na Ústave verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského

Pavol Tkáč, predseda Rady pre štátnu službu

Lívia Vašáková, vedúca tímu ekonomických analýz Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Pavol Žilinčík, člen Súdnej rady

Porota

Michaela Benedigová

Managing Director & Partner v Seesame

Peter Goliaš

riaditeľ INEKO

Peter Kulich

senior expert IT združenia Slovensko.Digital

Pavol Tkáč

predseda Rady pre štátnu službu

Veronika Prachárová

riaditeľka Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)

Emília Sičáková-Beblavá

profesorka na Ústave verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského

Lívia Vašáková

vedúca tímu ekonomických analýz Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Katarína Staroňová

docentka na Ústave verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského

Štatút

Základné náležitosti ocenenia sú formálne spísané v štatúte, ktorý nájdete tu.

 

Zriaďovateľ a organizátor

sgi

Spoluorganizátor

KUDV4

Partneri ocenenia

urad-vlady-sr
Rada pre štátnu službu
zek-sr
AmCham
dutch_embassy
logo_web-1
download (1)
download (2)
Embassy-Seal
Združenie domových samospráv