Nominuj

Nominovanie pre aktuálny ročník ocenenia sa uzavrelo 30. júna 2019.

Koho chceme oceniť

Chceme oceniť úrady, ich časti, úradníčky a úradníkov, ktorí výnimočným spôsobom prispievajú k zvýšeniu kvality verejných služieb na Slovensku a k presadzovaniu verejného záujmu. Nominovaný môže byť celý úrad, jeho časť, ktorá je organizovaná a má vlastné vedenie, alebo skupina úradníkov, ktorí sa na čine podieľali v oficiálnej kapacite (teda tiež medziodborová alebo medzirezortná skupina).

Za čo chceme oceniť

Nominovaný môže byť projekt, ktorý bol ukončený (dosiahol svoj cieľ) alebo významne prispel k verejnému záujmu v čase od 1. januára 2018 do 30. júna 2019. Projekt musí byť popísaný s ohľadom na kritériá posudzovania, s uvedením členov tímu a kontaktnej osoby pre prípad potreby doplnenia informácií.

Kto môže nominovať

Ktokoľvek, musí však poskytnúť na seba kontakt a uviesť kontakt na úradníkov/úradníčky, ktorí sú za projekt zodpovední.

Máte ďalšie otázky? Pozrite si sekciu FAQ.

Vzor prihlasovacieho formulára nájdete v tomto dokumente.

<p style=”text-align: center;”><a class=”button” href=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeELDH_eSaF6wKrF55mXkkbhd4ijUHp68CbGQ_TEiUUzf9gww/viewform” target=”_blank” rel=”noopener”>Nominuj</a></p>

Zriaďovateľ a organizátor

sgi

Spoluorganizátor

KUDV4

Partneri ocenenia

urad-vlady-sr
Rada pre štátnu službu
zek-sr
AmCham
dutch_embassy
logo_web-1
download (1)
download (2)
Embassy-Seal
Združenie domových samospráv