Ocenenie v kategórii Miestna štátna správa

Úradníci na seneckom katastri sa v kritickej situácii zomkli a preorganizovali svoju prácu, aby dohnali zameškané.

Kataster v Senci patrí medzi mimoriadne vyťažené a koncom roka 2017 sa vďaka odchodu viacerých zamestnancov a materským dovolenkám ocitol v krízovom režime. V auguste 2018 už evidovali 850 nevybavených podaní po riadnej lehote a i napriek príchodu nových zamestnancov sa meškanie nedarilo dohnať.

Vtedajší šéf katastra Peter Urcikán s prednostom okresného úradu preto prišli s plánom, ako lepšie organizovať prácu zamestnancov.

Spisy začali prideľovať operatívne, v závislosti od dostupnosti zamestnancov tak, aby mali agendu rozloženú rovnomerne a stíhali ju vybaviť. Zamestnanci si sami organizovali pracovný čas počas týždňa podľa zložitosti úloh či iných povinností, napríklad stretnutí s klientmi.

 

Ďalšou veľkou pomocou bolo, že zamestnanci nemuseli riešiť telefonáty zvedavých občanov. Všetky telefonáty riešil vedúci katastra a „vkladári“ sa tak mohli nerušene venovať svojej práci.

Sklz 850 nevybavených podaní sa za tri a pol mesiaca podarilo zmazať a pred Vianocami 2018 začínali v Senci s čistým stolom.

Vďaka ochote zamestnancov na seneckom katastri však zaviedli aj ďalšie novinky –  napr. presunutie viacerých aktivít do „back officu“, plombovanie listín na počkanie, návod pre supervízorov so základnými informáciami pre klientov. Tieto opatrenia skvalitnili servis občanom a skrátili ich pobyt na katastri.