Ocenenie v kategórii Samosprávy

Inovatívny úradník Marek Kurinec z obce Košeca prišiel s IT riešením, ktoré znížilo množstvo odpadu v obci a prinieslo viac spravodlivosti do platenia zaň. 

V apríli 2019, inšpirovaní obcou na Morave, zaviedli v Košeci elektronickú evidenciu odpadu, ktorá dokáže zaznamenať každý kôš a priradí ho k príslušnej domácnosti.

Systém je jednoduchý. Nádoby na zmesový odpad majú na sebe čip, ktorý smetiari zoskenujú a prístroj odošle údaje do systému. Vďaka tomu obec vie, aký objem komunálneho odpadu
pripadá na tú-ktorú domácnosť.

 

Košečania však mali aj motiváciu šetriť. Úrad im vopred oznámil, že pri nastavovaní platieb v budúcom roku zohľadní aj to, čo zistil zbieraním informácií. Ľudia sa začali správať zodpovednejšie a kontajnery vykladať na odvoz, až keď boli plné.

Vďaka novému systému tak obec Košeca i jej obyvatelia nielen šetria peniaze, ale svojím zodpovedným prístupom zároveň pomáhajú životnému prostrediu.