Úradníčka ministerstva dopravy prepojila informácie zo štátnych registrov a zistila, že niektoré autoškoly nepriznávajú všetky príjmy. Upozornila na to daňový úrad, ktorému poslala návod, ako na to prísť. Po kontrolách štát vlani vybral k máju 2024 o 2,2 milióna eur viac na daniach a firmy v sektore priznávajú väčšie tržby aj tento rok. 

Renáta Cződörová pracuje ako hlavná štátna radkyňa na oddelení štátneho dozoru a dohľadu ministerstva dopravy. Jej hlavnou náplňou práce je kontrolovať dodržiavanie zákonov, ktoré rezort vydáva pre subjekty pôsobiace v sektore cestnej dopravy. 

Pri kontrole jednej z autoškôl spozornela, keď firma označila vyrubenú pokutu za likvidačnú. Cződörová sa pozrela na jej zverejnené príjmy v registri účtovných závierok.

Tieto údaje porovnala s údajmi v Jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave, kde autoškoly zverejňujú počty žiakov, ale aj trvanie či ceny kurzov. Úradníčka prišla na to, že deklarovaný počet žiakov, vynásobený cenou kurzu, nesedí s deklarovanými príjmami firmy. 

Podobný základný prepočet Cződörová po odobrení jej priamym nadriadeným spravila na malej vybranej vzorke autoškôl a zaslala podnet na daňový úrad v Košiciach. Predpokladala, že Finančná správa môže v danej oblasti zistiť úniky na daniach. Analýzu robila mimo bežnej pracovnej náplne, často vo svojom voľnom čase. 

Daniarom tiež pomohla spracovať podklady pre výkon efektívnych celoplošných daňových kontrol v oblasti autoškôl a školiacich stredísk. Takéto kontroly sa potom realizovali po celej republike. 

Podľa stanoviska Finančnej správy štát vďaka tomu vybral k máju 2024 o 2,2 milióna eur viac na daniach a autoškoly tento rok vo výkazoch DPH priznávajú mesačne v priemere o 350-tisíc eur vyššie tržby. Daniari Cződörovej postupy používajú aj naďalej a po jej vzore sa snažia inovatívne prepájať aj iné štátne registre.